Privacy policy

Organic Sports Food BV, hierna ‘INNERME’ genoemd
Beyntellus 18, 2360 Oud-Turnhout
0665.848.085 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
+32 (0)14 39 52 68
info@innerme.eu

INNERME respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via dirk@innerme.eu.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

INNERME verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

A. Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres en betaalgegevens nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. We zijn wettelijk verplicht om sommige van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantieverplichtingen of een mogelijk geschil.

Wij verwerken ook uw gsm-nummer indien u aangeeft via sms geïnformeerd te willen worden over de voortgang van uw bestelling.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In elk geval is de bewaartermijn hoogstens gelijk aan de verjaringstermijn in burgerlijke zaken van 10 jaar.

B. Nieuwsbrieven en uitnodigingen

U kan vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen via e-mail. Daarin informeren we u over speciale aanbiedingen, acties, evenementen en onze nieuwigheden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U ontvangt deze nieuwsbrieven alleen als u zich hiervoor actief ingeschreven hebt, of op grond van uw commerciële relatie met INNERME. U kan zich op elk moment meteen uitschrijven voor onze nieuwsbrief via info@innerme.eu.

C. Gepersonaliseerde inhoud

Om u een aangenaam en nuttig websitebezoek te bieden, houden we gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (kijken, klikken, zoeken). Zo kunnen we u advertenties tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Dit gebeurt op basis van cookies en uw IP-adres. Wanneer we hierbij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wil u liever geen persoonlijke advertenties zien? Dan kan u cookies weigeren (zie verder bij ‘cookies’). De bewaartermijn van cookies is beperkt en verschilt per cookie.

D. Account

Indien u dit wenst, kan u een persoonlijke account aanmaken waarbij u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeeft. Zo moet u niet bij elke nieuwe bestelling uw gegevens opnieuw invullen. In uw account bewaren we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum (als u die opgeeft), bestelgeschiedenis, verlanglijstjes, en e-mailvoorkeuren. Wij bewaren deze persoonsgegevens op een beveiligde server. U kan op elk moment vragen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account. Wij verwijderen uw gegevens in elk geval als u 7 jaar niet meer hebt ingelogd.

E. Wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Hiermee kunnen we de actie uitvoeren en de winnaar(s) bekendmaken. Hiermee meten wij ook de respons op onze promotieacties. In de wedstrijdvoorwaarden vindt u terug hoelang wij uw gegevens bewaren.

F. Sociale media

Op sommige van onze websitepagina’s kan u inloggen met uw Facebook- of Twitteraccount en deze pagina’s delen op uw sociale media. Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

G. Misbruik en fraude

Wij kunnen klantengegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en te detecteren. Indien nodig, kunnen wij klantengegevens doorgeven aan de bevoegde overheden.

Ook van onze van professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere klantengegevens.

Rechtsgronden van de verwerking

INNERME verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (A, D, E)
  • toestemming (B)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (A, G)
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen (B, C, D, E, F, G)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden

INNERME verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het registreren, uitvoeren en opvolgen van uw bestelling.
  • het verzorgen van de websiteomgeving, de elektronische betaalomgeving en de IT-infrastructuur.
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden buiten de EU wanneer zij een verwerkersovereenkomst hebben ondertekend en voldoende bescherming garanderen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU-VS Privacy Shield).

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd. Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken volgende cookies

  • Google Analytics - een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Wij verwijzen naar de privacy- en cookieverklaringen op de website van Google. Omdat die regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze verklaringen regelmatig te raadplegen.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om:

  • zelf de instellingen van uw account te wijzigen; en/of
  • te e-mailen naar info@innerme.eu (om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Dan vragen wij u om ons eerst te contacteren via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement

INNERME kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 31-08-2023